« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 6.02.2024 korraldusega nr 2232 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise uue kergliiklustee ehitamiseks Jõhvi vallas Kotinuka külas 13136 Jõhvi Uikala tee, Jordi tee L2, Kai, Kitsekünka, Nisumäe tee, Rembli, Suuremetsa ja Suuremänni kinnistutel. 

Jõhvi Vallavalitsus, registrikood 75033483, esitas 18. jaanuaril 2024 projekteerimistingimuste taotluse nr 2411002/00460 uue kergliiklustee ehitamiseks Jõhvi vallas Kotinuka külas 13136 Jõhvi Uikala tee, Jordi tee L2, Kai, Kitsekünka, Nisumäe tee, Rembli, Suuremetsa ja Suuremänni kinnistutel.

Ehitusseadustiku § 99 lõike 1 kohaselt on projekteerimistingimused nõutavad seadustiku lisas 1 nimetatud ehitusloakohustusliku tee ehitusprojekti koostamiseks, kui planeeringuga ei ole tee asukoht täpselt määratud.

Transpordiamet kooskõlastas projekteerimistingimuste eelnõu 26.01.2024 omapoolsete märkustega. Jõhvi Vallavalitsus arvestas esitatud märkustega. Märkused on kajastatud projekteerimistingimustele lisatud Transpordiameti kirjas nr 7.1-2/24/909-2. 

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 kohaselt otsustab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise korraldamise avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena on käesoleval juhul asjakohane, et tagada huvitatud isikule ja isikule, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 29. veebruaril 2024.a.

Jõhvi Vallavalitsuse korralduse tn 2232