« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus otsib oma meeskonda eakate ja puuetega inimeste spetsialisti

Eakate ja puuetega inimeste spetsialisti peamiseks ülesandeks on hooldusreformi käivitumisel osalemine ning eakatele ja erivajadustega inimestele heaolu ja võrdsete võimaluste tagamine toetava tugivõrgustiku loomisega.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus, soovituslikult sotsiaaltöö erialal;
 • eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas, soovitavalt töös eakate või puuetega inimestega;
 • teadmised abi osutamisest juhtumikorralduse põhimõttel;
 • teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst
 • soovitavalt sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine ning nende kasutamisoskus;
 • teadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • dokumendihaldussüsteemide tundmise ja kasutamise oskus;
 • hea meeskonnatöö oskus
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemis-ja kuulamisoskusega, heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud;
 • suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Omalt poolt pakume:

 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • kaasaegseid ja töötajasõbralikke töötingimusi.
Konkursi kontaktisik on Sirli Tammiste e-posti aadress: sirli.tammiste@johvi.ee

 

Dokumendid esitada hiljemalt 21. maiks 2023 Jõhvi Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel tel 336 3751 või 5342 1332.