« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi projektijuhi töökoha täitmiseks

Projektijuhi töökoha eesmärgiks on Jõhvi valla arengut toetavate projektide algatamise, väljatöötamise ning nende elluviimise tagamine lähtudes valla arengu eesmärkidest kasutades kõige efektiivsemaid ja tõhusamaid viise.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt finants- või majandusalane);
 • teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene ja inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • suutma võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma töökoha pädevuse piires;
 • võimekus töötada ka pingeolukorras ning oskus efektiivselt kasutada tööaega;
 • täpsus, süsteemsus, kohusetundlikkus;
 • valmidus koostööks ja väga hea suhtlemisoskus.

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Konkursi kontaktisik on Ilmar Aun

Dokumendid esitada hiljemalt 20. september 2023 digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Lisainfo telefonil 5340 8002.