« Tagasi

IDA-VIRU MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2019-2030+ JA TEGEVUSKAVA EELNÕU AVALIKUSTAMINE

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit teatab, et 1. novembrist kuni 25. novembrini 2018. aastal toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ eelnõu

Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 eelnõu

Maakonna arengustrateegia ja tegevuskava avalik arutelu toimub 22. novembril 2018 Ida-Viru maakonna arengufoorumi raames Jõhvi kontserdimajas.

NB! foorumil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine!
Registreeru foorumile
Foorumi päevakava

Ettepanekuid Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 kohta saab esitada kuni 25. novembrini 2018. Ettepanekud tuleb esitada e-posti teel Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee.

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas.

Maakondliku arengustarteegia koostamiseks teeb Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostööd Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.

Täiendav info Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu kodulehel:
http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia