19.07.19

Transporditoetus

Transporditoetust makstakse vähemalt 65. aastastele inimestele, kes omavad rahvastikuregistrijärgselt elukohta Jõhvi vallas ja kellel ei ole võimalik kasutada ( nt Jõhvi , Kahula, Sompa külas elavatel isikutel) Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määrusega nr 27 „Jõhvi valla eelarvest avalikul liiniveol sõidusoodustuse andmise ja ühistransporditeenuse toetamise kord" alusel väljastatavat sõidukaarti. Toetust ei maksta nende liininde kompenseerimiseks, millistel kehtib eakate sõidusoodustus. Toetust makstakse isikliku avalduse, kuludokumentide ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel, mitte rohkem kui 10 eurot kuus.

Taotluse vorm (*.pdf)

Info telefonil 336 3773 eakate-ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann