« Tagasi

Projekt "Rahvusvahelise kaitse saanute toetamine Jõhvi vallas".- 31.10.2023

Projekt "Rahvusvahelise kaitse saanute toetamine Jõhvi vallas".

 

Projekti raames toetatakse kõiki Eestis rahvusvahelise kaits


e saanud isikuid, kes on Ukrainas toimuva sõja tõttu pidanud lahkum

a oma kodumaalt ja saabunud elama Jõhvi valda.

Projekti raames võetakse tööle kaks koordineerijat, kes toetavad saabunud sõjapõgenikke kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamisel ning osutatavad kaasaabi sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate ning muude küsimuste lahendamisel, et tagada inimeste võimalikult kiire lõimumine Eesti ühiskonda. Projekt kestab 01.10.2022 kuni 31.10.2023 ja selle aja jooksul toetatakse vähemalt 250 abivajajat.
Projekti kogumaksumus on 60 683.20 eurot, millest 51 580.72 eurot tasutakse Euroopa Liidu struktuuritoetustest ja omavalitsuse poolne omafinantseering on 9 102.48.
Projekti koordinaatorid on Kristina Ots +372 5333 1440; kristina.ots@johvi.ee ja Оlga Zubenko, tel. 5350 1826, olga.zubenko@johvi.ee

Koordinaatorid asuvad Jõhvi Vallavalitsuses, aadressil Kooli 2, Jõhvi, kabinet 115.