« Tagasi

Tööturul mitteaktiivsetel noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)"- 31.10.2023

Tööturul mitteaktiivsetel noortele suunatud projekt "Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)"

Alates 2018. aasta maist on Sotsiaalministeerium andnud omavalitsustele võimaluse osaleda projektis "Noortegarantii tugisüsteem". NGTS eesmärk on toetada 16-29-aastaseid noori, kes erinevate registrite andmetel ei tööta, ei õpi või ei ole muul moel tööturu mõistes Eestis hõivatud (SHS § 151). NGTS on noorele hea võimalus oma sihi leidmiseks ning eesmärkide saavutamiseks nii hariduses kui ka tööturul.
Selleks, et jõuda abi vajavate noorteni, on omavalitsuse vastutaval töötajal ligipääs nimekirjale noortest, kes on potentsiaalsed abivajajad. Kõigi nende noortega püütakse võtta ühendust, et selgitada välja nende abivajadus.
Noortel, kes tunnevad, et vajavad tuge, kuid nendega ei ole võetud ühendust või nende nimed ei olnud kajastatud automaatselt moodustatud nimekirjadest, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest ise ühendust võttes.
Noorte toetamiseks on Jõhvi Vallavalitsuse ja Marena Tugikeskus OÜ vahel sõlmitud kokkulepe mille eesmärgiks on mittetöötavate ja mitteõppivate 16-29-aastaste Jõhvi valla noorte konkurentsivõime suurendamine ja tööle aitamine. Kõiki noori toetatakse nende abivajadusest tulenevalt keskendudes noorte enda soovidele ja eesmärkidele. Toetavad tegevused lepitakse üheskoos kokku.
Kui Sa ise, Sinu sõber, tuttav või pereliige võiks vajada tuge, siis võta ühendust Marena Tugikeskus OÜ koordinaator-nõustajaga Juri Žukov tel: +372 524 6670; e- post: marenatugi@gmail.com või projektijuhiga Anne Soodla tel: +372 5750 3515; e-post marenatugikeskus@gmail.com või Jõhvi Vallavalitsuse projekti- ja arendusspetsialistiga Kaire Põlgaste tel: +372 514 8222, e-post: kaire.polgaste@johvi.ee

NGTS võimaluste vastuvõtmine on noortele vabatahtlik.
Noortegarantii tugisüsteemi kohta saab lugeda lisaks Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ngts#Noorele