« Tagasi

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"- lõppenud.

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"- lõppenud.

 

Jõhvi Vallavalitsus osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 toetusprojektis, mille raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks.

 

Projekti eesmärk on Jõhvi vallas puuetega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse kaasatuse parandamine tagades neile võrdsed võimalused teistega kogukonna- ja tööelus osalemiseks.

Projekti tulemusel on Jõhvi vallas kohandatud puudega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele. Paraneb inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldus- ja kõrvalabivajadus ning luuakse eeldused ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele osaleda tööturul. Projekti kasusaajad on liikumispuudega isikud ning nende lähedased, kelle hoolduskoormus projekti tegevuste elluviimise tulemusena väheneb.

Meetme tegevusest toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevaid eluruumide kohandamisi:

  • liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute parandamine,
  • köögitoimingute parandamine.

 

Projekt viiakse ellu kolmes voorus

III voor

Projekti nimetus:  „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine, III voor"

Projekti number: 2014-2020.2.05.20-0307

Kestus: 01.10.2020 - 31.12.2021

Projekti maksumus on 30 265,00 eurot, millest ERF toetus on 24 797,05 eurot.

Projekti raames kohandatakse erivajadustele vastavaks viie inimese eluruumid.

Kohanduste arv liikide kaupa:

1 Hoone välisukseava kohandus

3 Siseukseava kohandus

1 Lävepakuta ukseava kohandus

4 Tualettruumi (sh pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus

1 Vaheplatvormita kaldtee rajamine

3 WC-ruumi kohandus  

4 Uksekünnise paigaldus

1 Hügieenitoimingute parandamine

 

II voor (teostatud)

Projekti nimetus: „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine, II voor"

Projekti number: 2014-2020.2.05.19-0203

Kestus: 26.09.2019 - 25.09.2021

Projekti maksumus on 116 407,00 eurot, millest ERF toetus on 97 211,49 eurot.                                

Projekti raames kohandati erivajadustele vastavaks 20 inimese eluruumid.

Kohanduste arv liikide kaupa:

2 Korteri välisukseava kohandus

5 Siseukseava kohandus

5 Lävepakuta ukseava kohandus

6 WC-poti vahetus

19 Tualettruumi (sh pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus

1 Vaheplatvormita kaldtee rajamine

2 WC-ruumi kohandus

1 Esimesele korrusele viiva platvormtõstuki paigaldamine (seade koos paigaldusega)

1 Tooltõstuk

2 Käsipuud ja piirded

1 Köögitoimingute parandamine

1 Betoonist tee rajamine

 

I voor (teostatud)

Projekti nimetus: „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti number: 2014-2020.2.05.18-0112

Kestus: 01.08.2018 - 31.07.2019

Projekti maksumus on 14 408,00 eurot, millest ERF toetus on 12 246,80 eurot.

Projekti raames kohandati erivajadustele vastavaks kolme inimese eluruumid

Kohanduste arv liikide kaupa:

1 Tualettruumi (sh pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus

1 Vaheplatvormita kaldtee rajamine

1 Eramaja sisehoovi käigutee ehitamine (ratastooliga liikumise võimaldamine)

1 Siseukseava kohandus

1 Eluruumi sisemise kaldtee rajamine 

1 Elektriboileri asendamine keskkütteboileriga.