« Tagasi

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ korraldatav projekt „Üheskoos saame hakkama"-31.10.2023

Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ korraldatav projekt „Üheskoos saame hakkama"

Projekti sihtrühm on:

  • 16-29 aastased
  • Pikaajaliselt tööturult eemal olnud inimesed

Projekt kestab 2-3 kuud, 2-3 korda nädalas, kokku 110 tundi. Koolitus viiakse läbi mitteformaalse aktiivõppe meetodil. Gruppide suurus kuni 10 inimest.
Projekti tegevusteks on motivatsioonikoolitus, digioskuste ABC, praktiline keeleõpe, individuaalsed vajaduspõhised nõustamisteenused (psühholoogiline nõustamine, karjäärinõustamine ja võlanõustamine) ja tööklubi.
Projektis osalejatele makstakse stipendiumi ja hüvitatakse sõidukulud. Korraldatud on kohvipausid ja lõuna. Inimesed, kes saavad töötu toetust, seda projektis osalemise ajal ei kaota. Toimuvad kohtumised tööandjatega.
Projekti kohta saab lugeda lisaks: Üheskoos saame hakkama – Kersti Võlu Koolituskeskus (kvkoolitus.ee)
tutvustav voldik eesti keeles

tutvustav voldik vene keeles

Toimetaja: KAIRE PÕLGASTE