« Tagasi

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses (ISTE)-31.12.2024

Jõhvi Vallavalitsus jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud  pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024". Projekt kestab kuni 31.12.2024.

Teenusmudeli katsetamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine" raames.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed (16.eluaastast alates), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende lähedased.

Projekti eesmärk on parandada psüühilise erivajadusega inimeste abivajaduse varajast märkamist ja seeläbi suurendada sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust.

Projekti raames arendatakse välja teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Kõik see peaks toetama psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist, kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Teenuste korraldajaks abivajajatele on kohalik omavalitsus.

Vaata infolehte projektis osalemise kohta eesti keeles  SIIT ja vene keeles SIIT

Projekti teenuseosutajad

Teenuseosutajate poolt osutatavad teenuskomponendid ja hinnad

Kogemusnõustamiste teemad ja teenuseosutajad

Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistuses koordineerib ISTE projekti teenusemudelit peresotsiaaltöötaja Pille Rüütel (e-post: pille.ruutel@johvi.ee).

Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses (ISTE) -31.12.2022-lõppenud.

Jõhvi Vallavalitsus jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti poolt algatatud pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekt kestab kuni 31.12.2022. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett.
Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad.
 
Info teenuseosutajate ja nende komponentide hinnakirjade kohta on leitav:
 
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt KOV korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.
 
Vaata infolehte projektis osalemise kohta eesti keeles  SIIT ja vene keeles SIIT.
 
Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
 
Jõhvis vallavalitsuse sotsiaalteenistuses koordineerib ISTE projekti teenusemudelit peresotsiaaltöötaja Pille Rüütel (e-post: pille.ruutel@johvi.ee)