21.01.19

 

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale, 2019. aastal on valimise päev 3. märts 2019.

 

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ning kellelt ei ole seadusega hääletamise õigust piiratud (valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust).

Valijate nimekirja koostab Siseministeerium rahvastikuregistri andmete põhjal ning valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga (1. veebruar 2019). Aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.
 
Hiljemalt 20. päeval (11. veebruar 2019) enne valimispäeva saadab Siseministeerium valijale valijakaardi. Valija, kes 15. päeval enne valimispäeva (16. veebruaril 2019) ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega vallasekretäri poole
 
 

23. jaanuarist 2019 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Oma valiku saab igaüks teha alates 21. veebruarist 2019, kui algab e-hääletamine ja eelhääletamine. Elektrooniliselt saab sobiva kandidaadi poolt hääletada ööpäevaringselt kuni 27. veebruarini 2019. Ajavahemikul 21.–24. veebruar 2019 toimub eelhääletamine maakonnakeskustes ning ajavahemikul 25.–27. veebruar 2019 kõigis valimisjaoskondades.
 
Jõhvi vallas on moodustatud hääletamise läbiviimiseks kolm valimisjaoskonda, mille piirid ning jaoskondade asukohad (ei ole muutunud eelmistest valimistest) Jõhvi Vallavalitsuse 8. jaanuari 2019 määrusega nr 10 "Valimisjaoskondade moodustamine":
Valijatel, kellel ei ole võimalik ise külastada valimisjaoskonda tervisliku seisundi, kõrge ea või muul põhjusel, mis takistavad valijat kodust lahkumast, kutsuda valimiskast koju. Abistavaks on  taotluse vorm (kodus hääletamiseks, asukohas hääletamiseks), mille võib saada ka vallavalitsusest kohapealt. Esitada võib ka vabas vormis avalduse, kus tuleb ära näidata koju kutsuja nimi, elukoht, isikukood ja sidevahendi(te) number (numbrid) ning vormistada vastav soov. Taotlusele tuleb märkida selle koostamise aeg ning allkirjastada esitaja poolt.Taotluse võib esitada ka telefoni teel (numbrid avaldatakse hiljem) elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.
Taotlus kodus hääletamiseks tuleb esitada hiljemalt 3. märtsil 2019 kell 14:00 ning asukohas hääletamiseks (valimisjaoskond nr 2) hiljemalt 27. veebruaril 2019 kell 14:00.
 
 

Täiendav infot riigi valimisteenistuse lehelt

Kes soovitud infot ei leia võib kontakteeruda Jõhvi vallas valimiste korraldajaga - vallasekretär Piia Lipp, tel 336 3746 või 525 3825, e-post piia-lipp@johvi.ee.

 

Toimetaja: PIIA LIPP