4.10.18

 

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale.

Riigikogu korralised valimised kuulutab välja Vabariigi President oma otsusega Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 punkti 3 alusel vähemalt kolm kuud enne valimispäeva, järgmiste korraliste valimiste puhul on see hiljemalt 2. detsember 2018.

2019. aastal on Riigikogu valimise päev 3. märts, millele eelneb eel- ja elektrooniline hääletamine.

 

Valimistoimingud ja tähtajad 2019. aasta Riigikogu valimistel.

 

Toimetaja: PIIA LIPP