18. detsembri 2018 rahvküsitluse komisjoni koosolekul oli päevakorras:
1.  Küsitluspunktides hääletamise korraldajate kinnitamine.
2.  Küsitluslehe vormi ja arvu kinnitamine.
3.  Küsitlusest osavõtjate nimekiri
4.  Hääletuse läbiviimise kord.
5.  Hääletustulemuste kindlakstegemine.
Protokolli saab lugeda siin.