27.09.18

Jõhvi vallas sporditegevust reguleerivad õigusaktid

Jõhvi Vallavolikogu määrus 7.09.2015 nr 63

- Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas
Jõhvi Vallavolikogu määrus 5.08.2013 nr 129

Seadused
Spordiseadus
Vastu võetud 06.04.2005 Vastu võetud 06.04.2005 RT I 2005, 22, 148

- Mittetulundusühingute seadus
Vastu võetud 06.06.1996 RT I 1996, 42, 811

 

Toimetaja: HELEN MAST