Huvikoolid

Jõhvi Kunstikool

Ainekavad

Õppetasu

Aadress: Hariduse 3, Jõhvi 41534
Telefon: 332 5271, 5558 4161
E-post: kunstikool@johvi.ee
Koduleht: http://www.johvikunstikool.ee/

Direktor: Mati Rautso

Õppekeel: eesti, vene

Põhimäärus

joonistamine
maalimine
kompositsioon
skulptuur
kunstiajalugu

1)  ettevalmistuskursusel – 8 eurot kuus õpilase kohta;
2)  põhikursusel – 10 eurot kuus õpilase kohta;
3)  õpilasele, kes on vanem kui 19 aastat – 20 eurot kuus.

 

Alus:Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis ja Jõhvi Spordikoolis

 

Jõhvi Muusikakool

Ainekavad

Õppetasu

Aadress: Pargi 40, Jõhvi 41537
Telefon: 334 2050, 5330 5556
E-post: muusikakool@johvi.ee
Koduleht: http://www.johvimk.ee/

Direktor: Margit Raag

Õppekeel: eesti, vene

Põhimäärus

akordion (üld-, põhiõpe)
klaver (üld-, põhiõpe)
kitarr (üld-, põhiõpe)
viiul (üld-, põhiõpe)
tšello (üld-, põhiõpe)
flööt (üld-, põhiõpe)
klarnet (üld-, põhiõpe)
saksofon (üld-, põhiõpe)
trompet (üld-, põhiõpe)
tromboon (üld-, põhiõpe)
löökpill

1)  pilliõppeosakonnas ja üldkultuurilises osakonnas – 13 eurot õpilase kohta kuus;
2)  vabaõppe osakonnas, ettevalmistusklassis ja laulu-mängukoolis – 15 eurot kuus;
3)  täiskasvanute vabaõppe osakonnas – 30 eurot kuus

 

Alus:Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Muusikakoolis

 

Pillide üürihinnad
Pillide üürihinnad kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 29. mai 2012 korraldus nr 2653

Pilli maksumus                 Kuutasu
Kuni 15 eurot                  0,50 eurot
Kuni 50 eurot                       1 eurot
Kuni 150 eurot               1,50 eurot
Kuni 300 eurot                    2 eurot
Kuni 500 eurot                 2,5 eurot
Kuni 650 eurot                    3 eurot
Alates 650 eurost            3,5 eurot

Pilli üürimisel alla ühe kalendrikuu rakendub kalendrikuu maksumus olenemata päevade arvust, millal pilli üüriti.

 

Jõhvi Spordikool

Ainekavad

Õppetasu

Aadress: Hariduse 5a, 41534
Telefon: 336 3753
E-post: jevgeni.fedorenko@johvi.ee
Kodulehekülg: http://spordikool.johvisport.ee

Direktori kt: Jevgeni Fedorenko

Õppekeel: eesti, vene

Põhimäärus

korvpall
kergejõustik
ujumine
suusatamine
sulgpall
võrkpall

7 eurot õpilase kohta kuus.

Alus:Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis ja Jõhvi Spordikoolis

 

Lisainfo: Jõhvi Spordikooli osalustasu arveid on võimalik lapsevanema soovil esitada kvartaalselt ( Jõhvi Vallavalitsuse 28. oktoobril 2008 korraldus nr 2695)

 

Õppetasust vabastamine või soodustuste andmine Jõhvi valla huvikoolides toimub järmistel põhjustel:

 • Toimetulekuraskustega perede lapsed või täiskasvanud õppija vabastatakse õppetasust 100% ulatuses lapsevanema või täiskasvanud õppija taotluse alusel;
 • peredes, kus on kolm või enam kuni 19-aastast last ja/või üldhariduskooli õpilast, vabastatakse õppetasust 50% ulatuses lapsevanema avalduse alusel;
 • rahvusvahelise või üleriikliku konkursi laureaadid (I, II või III koht) vabastatakse õppetasust 50% ulatuses;
 • Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel I, II või III koha saavutanud õpilane vabastatakse õppetasust 50% ulatuses.
 • töövõimetuspensioni saav täiskasvanud õppija 50% ulatuses esitatud taotluse alusel.

 

AlusÕppetasust vabastamise või soodustuste andmise, arvestuse ja tasumise kord Jõhvi valla huvikoolides

 

Huvitegevus

 

Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus

Huviringid

Aadress:Pargi 40, 41537, Jõhvi
Telefon: 334 2032
E-post: info@huvikeskus.info
Kodulehekülg: http://www.huvikeskus.info

Põhimäärus

Direktor: Anne Uttendorf

 

Osalustasu:

Jõhvi valla noortele vanuses 1 kuni 19.aastat  huviringides Fotostuudio ning mudilaste kool "Karapuz" ühe kuu maksumus  18 eurot.

 • Teiste omavalitsuste elanikele 22,5 eurot kuus. 

Breiktantsu- ja robotroonikaringis: 12 eurot kuus Jõhvi valla elanikele;

 • Teiste omavalitsuste elanikele 15 eurot kuus. 

Teistes ringides: 6 eurot kuus Jõhvi valla elanikele;

 • Teiste omavalitsuste elanikele 7,5 eurot kuus. 

Osalemine Erivajadustega laste ja täiskasvanute näiteringis TASUTA

 

Soodustused

Rahvastikuregistrijärgselt Jõhvi vallas elukohta omavatele ringiliikmetele terve hooaja jooksul:

 • 20 %  hinnakirjajärgsest osalustasust
 • iga uue lisaringi puhul soodustust 60 % lisaringi hinnakirjajärgsest osalustasust
 • materiaalselt vähekindlustatud lapsed  (mõlemad vanemad või üks vanematest saab sotsiaaltoetust) vabastatakse osalustasust 100 % ulatuses;
 • pensionäridele 100 %  hinnakirjajärgsest osalustasust

poolaasta kaupa:

 • lapsed, kelle peres on kolm või enam kuni 19-aastast last vabastatakse osalustasust 60% ulatuses ;
 • ühe pere kaks last, kes osalevad keskuse ringide töös, vabastatakse osalustasust 60% ulatuses hinnakirjajärgsest osalustasust.
 • Taimeseadering  "Õlekubukene"
 • Fotostuudio
 • Kunstiring
 • Kursused "Art Moment" (täiskasvanutele)
 • Teatrikollektiiv "Ekspromt"
 • Kooliteater
 • Noorteteater "P.S."
 • Erivajadustega laste ja täiskasvanute näitering
 • Tantsuring "Impulss"
 • Tantsustuudio "Gracia"
 • Nüüdistantsu klass
 • Showtants 
 • Breiktants
 • Lauluring
 • Vokaalring "YeS"
 • Vokaalstuudio "Intro"
 • Lauluring "Tammetõrud"
 • Muusikaring
 • DJ-kool
 • Mudilaste kool "Karapuz"
 • Ammuklubi
 • Huviring "Robinson"
 • Lennumudelism
 • Huviring "Meisterdame ise"
 • Robotroonikaring
   

Koolimajades tegutsevad huviringid:

Jõhvi Põhikool  
Jõhvi Vene Põhikool   


 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE