27.05.20

Hanked, mille maksumus ületab RHS § 14 lõike 1 kohaselt lihthanke piirmäära, avaldatakse riigihangete registris.

2020.a hankeplaan

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Kunstikooli A-korpuse 1. korruse WC renoveerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 8. juunil 2020 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Korteriühistute (kinnistusiseste teede)

remonditööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 28. mail 2020 kella 11:00ks

Pakkuja arvestab pakkumuse esitamisel hinnapakkumuse vormil tehtavate tööde nimetuse lahtris asfaltbetoon AC 12 surf (graniit) h=5 cm.

Dokumendid.

1. Korraldus

2. VHD

3. Hankelepingu projekt

4. Hinnapakkumus

 

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Auguremont, pindamine ja mustkatte ehitamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 14. mail 2020 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Audiitoriteenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 20. mail 2020 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus 

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus soovib osta alljärgnevaid sotsiaalvaldkonna teenuseid ja ootab hinnapakkumusi 27. aprillil 2020 kella 11.00ks e-posti aadressile: galina.kreintzberg@johvi.ee

Küsimused tel 53421332 e-post: galina.kreintzberg@johvi.ee

Dokumendid:

1. Tugiteenuse osutamine

2. Meditsiinilise transporditeenuse osutamine

3. Matuseteenuse osutamine

4. Logopeedilise-ja psühholoogilise nõustamisteenuse osutamine

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi linnapargi pinkide remont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23. aprillil 2020 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Vene Põhikooli hoone varuväljapääsu trepi renoveerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23. märtsil 2020 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. Tehniline kirjeldus

3. Hankelepingu projekt

4. Hinnapakkumus

5. VHD

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi kalmistu rekonstrueerimise projekteerimistööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 3. märtsil 2020 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Ohtlike jäätmete kogumine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 25. veebruaril 2020 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Hauakaevamine ja heakorratööd Jõhvi kalmistul" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 19. detsembril 2019 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Teataja trükiteenuse ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 4. detsembril 2019 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "2020. aasta segapakendi vedu" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 3. detsembril 2019 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Bussiveoteenuse osutamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 2. detsembril 2019 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Audiitoriteenuse ostmine " ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 1. novembril 2019 kella 11:00ks. 

Hange on lõpetatud 29.10.2019 vastavalt Jõhvi Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldusele nr 1600 "Veebihanke „Audiitoriteenuse ostmine" lõpetamine hankija algatusel".

 

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hinnapakkumus

5. Lammutusprojekt

6. Lammutusprojekt

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Nooruse 6b lammutamine ja
Veski 3a ehitusjäätmete utiliseerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 11. novembril 2019 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõulukaunistuste ostmine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 24. oktoobril 2019 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. Tehniline kirjeldus

3. Hankelepingu projekt

4. Hinnapakkumus

5. VHD

Hankedokumentide lisades tehniline kirjeldus ja hinnapakkumus on tehtud muudatus.

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Sotsiaalmaja avariiremont" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 18. septembril 2019 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

Informatsioon ja vajadusel objektiga tutvumine : Jõhvi Sotsiaalmaja direktor Andrei Luškin tel 5344 3520, e-post: sotsiaalmaja@johvi.ee

 

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Narva mnt lõigu rekonstrueerimistööde

omanikujärelevalve" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 9. septembril 2019 kella 11:00ks. 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

õhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Spordikooli ujula läbipääsu kassasüsteem" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 8. augustil 2019 kella 11:00ks. Küsimused: Jõhvi Spordikooli direktor Jevgeni Fedorenko, tel 58542732, e-post: jevgeni.fedorenko@johvi.ee

 

Dokumendid:

1. Korraldus

2. VHD

3. Tehniline kirjeldus

4. Hankelepingu projekt

5. Hinnapakkumus

6. Joonis

 

 

Toimetaja: MARE REBBAN