12.11.21

Valimiskomisjoni otsused

Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 17 11.11.2021 Jõhvi Vallavolikogu 5. koosseisu esimese istungi kokkukutsumine
Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 16 11.11.2021 Jõhvi Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel asendusliikme määramine
Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 15 10.11.2021 Jõhvi Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine
Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 14 10.11.2021 Jõhvi Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine
Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 13 10.11.2021 Jõhvi Vallavolikogu liikmete registreerimine
Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 12 21.10.2021 Töötasu maksmine Jõhvi valla jaoskonnakomisjonide liikmetele
Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 11 7.10.2021 Valimiskomisjoni poolt hääletamistulemuste kindlakstegemise ja häälte lugemise aja ja koha määramine
Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 10 7.10.2021 Jõhvi valla valimisjaoskondade rahastamine
Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 9 27.09.2021 Valimiskomisjoni liikmetele töötasu maksmine
Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 8 27.09.2021 Muudatused Jõhvi Vallavolikogu koosseisus
Jõhvi valla valimiskomisjoni otsus nr 7 17.09.2021 Muudatused Jõhvi Vallavolikogu koosseisus
Valimiskomisjoni otsus nr 6 10.09.2021 "Jõhvi Vallavolikogu 17. oktoobri 2021 valimisteks kandidaatide registreerimine"
Valimiskomisjoni otsus nr 5 02.09.2021 "Valimisliidu Jõhvi 1 registreerimine"
Valimiskomisjoni otsus nr 4 02.09.2021 "Muudatused Jõhvi Vallavolikogu koosseisus"
Valimiskomisjoni otsus nr 3 26.08.2021 "Valimisliidu ÜHISELT JÕHVI EEST registreerimine"

Valimiskomisjoni otsus nr 2 25.08.2021 "Valimisliidu JÕHVIKAD registreerimine"
Valimiskomisjoni otsus nr 1 19.08.2021 "Valimisliidu Ühtne Jõhvi registreerimine"
Otsus nr 51 4. august 2021 Jõhvi valla valimiskomisjoni tööaja määramine