« Tagasi

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.01.2019. Täpsemat informatsiooni saab
Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee