« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate 
kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.05.2022. Täpsemat 
informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.