« Tagasi

Politsei keelab vaenuliku sümboolikaga avalikud koosolekud

Seoses võimalike kogunemistega nii Pronksöö aastapäeval kui ka 9. mail keelas politsei Ida- ja Lääne-Virumaal 25. aprilli

st kuni 10. maini avalikud koosolekud, mis võivad kujutada ohtu avalikule korrale, õhutada vaenu ja kus kasutatakse agressori sümboolikat. See tähendab, et ei tohi toimuda rongkäike, kogunemisi ja kõnepidamisi, mis propageerivad sõda ja toetavad sümbolite, sõnade ja tegudega sõjakuritegusid Ukrainas.

 

Keelatud on avalikud koosolekud, mille käigus:

- Kasutatakse agressiooni toetavaid või õigustavaid sümboleid;

- Esitatakse agressiooni toetavaid või õigustavaid sõnavõtte või muusikat.

 

Keelatud agressiooni toetavad sümbolid on eelkõige:

- NSVL sümbolid (lipp, vapp, hümn; liiduvabariikide lipud, vapid, hümnid; viisnurk; sirp ja vasar; igavese tule imitatsioon jne);

- VF sümbolid, sh agressiooni käigus kasutatavad sümbolid (VF lipp, vapp, hümn ja muud ametlikud sümbolid; Georgi lint; VF relvajõudude poolt Ukraina vastases agressioonis kasutatavad sümbolid (V, Z); VF parteide sümbolid; VF sõjaväe üksuste ja agressioonis kasutatud üksuste sümbolid jne);

- Muud NSVL või VF-ga seotud sümbolid (fotod, plakatid jms, millel kasutatakse NSVL ja VF tuntud sõjaga seotud hüüdlauseid jne; NSVL ja VF sõjaväevormi või selle elementide kandmine, välja arvatud nendel isikutel, kes osalesid teises maailmasõjas; märgid, medalid jne);

- Natsionaalsotsialistliku Saksamaa sümbolid (lipp, vapp, haakrist jne).

 

Politsei hindab iga avaliku koosoleku puhul võimalikke riske ning kui selgub, et on oht avalikule korrale või on tegemist keelatud koosolekuga, siis selline koosolek lõpetatakse või tühistatakse.

II maailmasõjas langenute mälestamine ei ole keelatud, kuid seda ei tohi kasutada vägivalla ja vaenu õhutamiseks inimeste vahel. Inimesed saavad tulla kalmistule, langetada pea, asetada lilled ning mälestada hukkunuid. Kutsume üles mitte kandma sümboleid, mis võivad teisi inimesi häirida.

 

Lisainfo: https://www.politsei.ee/et/uudised/politsei-keelab-vaenuliku-suemboolikaga-avalikud-koosolekud-10489