« Tagasi

Liikluspindade kehtetuks tunnistamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõud, millega kavatsetakse tunnistada kehtetuks liikluspinnad kohanimedega Jaamaküla tee ja Vanaküla tee.

Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 02. veebruarini 2022. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Eelnõud koos asendiplaanidega on leitavad: https://www.johvi.ee/koha-aadresside-korrastamine