« Tagasi

Kööstöö võimaluste kaardistamine Jõhvi valla ning Integratsiooni Sihtasutuse vahel

                

Jõhvi Vallavalitsuses toimus abivallavanema Jelena Bezvoditskaja kokkusaamine Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaarega, mille raames kaardistati koostöö võimalused Jõhvi valla ning sihtasutuse vahel.

Arutelu käigus olid käsitletud hariduse ning noorsootöö valdkonda puudutavaid teemasid, ühistegevusi ning projekte, mis on plaanis käesoleval ning tuleval aastal ellu viia.