« Tagasi

Kirderanniku Koostöökogu koostab strateegiat perioodiks 2023-2027. Osale küsitluses!

Kirderanniku Koostöökogu (KIKO) on arendusorganisatsioon, mis loodi 2006. aastal Jõhvi ja lähiümbruse omavalitsustes maaelu edendamise toetuseks.

Asutajateks olid omavalitsused, maapiirkonna ettevõtted ja mittetulundusühingud. Täna kuulub KIKOsse ca 50 liiget. Tegeletakse Euroopa Liidu LEADER toetuste vahendamisega piirkonda, korraldatakse koolitusi, osaletakse kohaliku toidu edendamise võrgustikus „Viru Toit" ja mitmetes teistes arendusvaldkonna ettevõtmistes. Rohkem infot KIKO tegevuste kohta saab lugeda kodulehelt www.kirderannik.ee

Seoses EL uue toetusvahendite perioodi käivitamisega koostab KIKO uut strateegiat perioodiks 2023-2027 ja kutsub KIKO tegevuspiirkonna ettevõtjaid, kohaliku elu edendajaid-elanikke osalema küsitluses ning edaspidises strateegialoomes.

Võrreldes varasemate perioodidega on toimunud muudatus tegevuspiirkonna osas. Uuenenud riiklike arendustoetuste metoodika järgselt on vähendatud linlike asustusüksuste rahastamist maaelu edendamiseks mõeldud vahendite hulgast. Seetõttu meie vallast ei loeta Kirderanniku tegevuspiikonna hulka enam Jõhvi linna ja Jõhvi küla. Viimane tähendab, et toetusi ei saa edaspidi taotleda projektidele, mis leiavad aset Jõhvi linna ja küla territooriumitel. Kui aga mõni neis registreeritud ettevõte soovib rakendada projekti, mille peamine kasu väljendub ülejäänutes Jõhvi valla asustusüksustes, on see ka tulevikus võimalik.

Küsimustikule saab vastata (ja soovi korral oma edaspidisest strateegialoomes osalemisest teada anda) internetiaadressil https://www.surveymonkey.com/r/KIKOstrateegia

Küsimustikule vastamine võtab aega ligikaudu 15 minutit ning vastuseid oodatakse 5. juunini k.a.

Küsitluse viib Kirderanniku tellimusel läbi OÜ Gravitas Consult. Lisaküsimuste tekkimise korral saab võtta ühendust Sille Talvet-Undiga telefonil 510 9278 või email teel: sille[at]gravitas.ee