« Tagasi

Kaasavasse eelarvesse saab ideid esitada 16.maini!

Kaasavasse eelarvesse saab ideid esitada 16.maini!
Vallavalitsus kutsub valla arengust huvitatud inimesi saatma 16. maini kaasava eelarve ideid ja ettepanekuid SPOKU infosüsteemi kaudu. Süsteemi saab siseneda järgneva lingi kaudu: https://piksel.ee/spoku/johvi/index.php?module=207&op= Jõhvi vallas on kaasava eelarve ideede elluviimiseks ette nähtud 22 000 eurot. Ühe ettepaneku elluviimise hinnanguline maksumus on vähemalt 5000 eurot (käibemaksuta). Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane inimene, kelle elukoht on Jõhvi vallas.
Ettepanek peab sisaldama järgmist infot:
• esitaja nimi ja kontakttelefon või e-posti aadress;
• kirjeldus, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Jõhvi valla jaoks;
• sihtrühm, kes saab probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu;
• hinnanguline maksumus (soovitatavalt eelarve või eelkalkulatsioon liigendatud kujul);
• muu oluline info (teostamise eeldatav ajakava ja kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada). Pane oma idee kirja – võib olla saab just Sinu mõte teoks!

Народный бюджет ждет смелых идей!
Волостное управление приглашает заинтересованных в развитии волости лиц не позднее 16.05 отправить свои идеи и предложения в волостное управление: https://piksel.ee/spoku/johvi/index.php?module=207&op=. В Йыхвиской волости на реализацию идей народного бюджета выделено 22000 евро. На реализацию одного предложения предусматривается не менее 5000 евро (без учета НСО). Предложения может подать любое лицо не моложе 16 лет, проживающее в Йыхвиской волости.
Предложение должно содержать следующую информацию:
• имя, контактный телефон или адрес электронной почты автора предложения;
• краткое описание содержания, цели и значения предложения для Йыхвиской волости;
• целевая группа, которая выиграет от решения проблемы или открытия новой возможности;
• оценочная стоимость (желательно бюджет или предварительная калькуляция по статьям расходов);
• прочая необходимая информация (предполагаемый график реализации и описание того, что было бы важно дополнительно знать оценщикам предложения).

Оформите свою идею - возможно, именно ваша идея будет реализована!