« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi õigusnõuniku ametikoha täitmiseks

Õigusnõuniku ametikoha eesmärgiks on tagada vallavalitsuse tegevuse vastavus õigusaktidele ning vallavolikogu ja -valitsuse liikmete ning kantselei õigusalane teenindamine, sh ametiisikute informeerimine kehtivast ja muutuvast seadusandlusest.

 

Nõuded kandidaadile:

 • õigusalane kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon);
 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses õigusnõunikuna või juristina vähemalt 2 aastat;
 • väga head teadmised avaliku sektori tegevust reguleerivatest õigusaktidest ja põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest ning seda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • tugev algatus- ja analüüsivõime, hea pingetaluvus;
 • korrektsus dokumentide vormistamisel ja hea ajaplaneerimise võime;
 • väga hea suhtlemisoskus ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • arvuti kasutamise oskus tööks vajalikul tasemel.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on vallasekretär Aksana Pungas, e-posti aadress aksana.pungas@johvi.ee.

Dokumendid peavad olema laekunud  hiljemalt 22. oktoober 2020 Jõhvi Vallavalitsusse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee (teema „Jõhvi Vallavalitsuse õigusnõunik"). Lisainfo telefonidel 336 3746 või 513 2665.