« Tagasi

Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Anname teada, et oma 24.05.2022 korraldusega nr 484 Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi valla Pauliku küla Kivi kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. juunist kuni 4. juulini 2022 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere tn 13a, Jõhvi) tööajal ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli tn 2, Jõhvi) esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval kella 8:00-st kuni 16:30-ni, neljapäeval kella 8:00-st kuni 18:00-ni ning reedel kella 8:00-st kuni 15:00-ni.

Planeeritav maa-ala hõlmab Serva (25101:001:0940, elamumaa 100%, pindala 4201 m²) ja Siilu (25101:001:0941, elamumaa 100%, pindala 10224 m²) krunte ja osaliselt Kaasiku tee L1 (25201:005:0362, transpordimaa 100%) kinnistut. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,75 ha. Planeeritaval maa-alal hoonestus puudub.

Paneeritav maa-ala piirneb põhjast 13101 Jõhvi-Ereda tee (25201:005:0080, transpordimaa 100%, pindala 6,85 ha), idast Paemurru (25201:005:0481, maatulundusmaa 100%, pindala 17075 m²), lõunast Laane (25201:005:0440, maatulundusmaa 100%, pindala 4,22 ha), edelast Uue-Lepiku (25201:005:0249, elamumaa 100%, pindala 1057 m²), Vigri (25201:005:0250, elamumaa 100%, pindala 473 m²) ja Kivi (25101:001:0942, elamumaa 100%, pindala 4033 m²) ning läänest Mäekuru (25201:005:0372, elamumaa 100%, pindala 7734 m²) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Serva ja Siilu kruntide jagamine elamu- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, samuti heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude asukoha määramine. 

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehelt: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-181 või otselingilt: https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2777368&tid=1611&u=20220525085416&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220525085416 .

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta aadressil Kooli tn 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil: johvi@johvi.ee.