« Tagasi

Jõhvi linna Kooli tn 1 ja Kooli tn 1a kinnistute detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsuse algatas 21.10.2020 korraldusega nr 2517 Jõhvi linna Kooli tn 1 ja Kooli tn 1a kinnistute detailplaneeringu koostamise. 

Planeeritav maa-ala hõlmab Kooli tn 1 (25101:001:0947, ärimaa 50%, elamumaa 50%, pindala 1285 m²) ja Kooli tn 1a (25101:001:0946, ärimaa 50%, elamumaa 50%, pindala 1285 m²) kinnistuid. Planeeritava maa-ala piir on toodud käesoleva korralduse lisas (ühel lehel). Kooli tn 1 kinnistul asub iseteeninduslik autopesula (ehitisregistri kood 120780473), millele on antud ajutine ehitusluba ja mille kavandatav kasutamise lõpetamise aeg on 29.07.2021. Kooli tn 1a kinnistu on kõrghaljastusega rohumaa, kus hoonestus puudub.

Planeeritav maa-ala piirneb põhjast ja idast osaliselt Uus tänav T2 (25301:002:0271, transpordimaa 100%), lõunast osaliselt Jõhvi raudteejaam (25301:001:0013, transpordimaa 100%) ja läänest Kooli tn 3 (25301:002:0320, ärimaa 100%, pindala 3269 m²) kinnistutega.

Planeeritav maa-ala piirneb põhjast ja idast osaliselt Uus tänav T2 (25301:002:0271, transpordimaa 100%), lõunast osaliselt Jõhvi raudteejaam (25301:001:0013, transpordimaa 100%) ja läänest Kooli tn 3 (25301:002:0320, ärimaa 100%, pindala 3269 m²) kinnistutega.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoonemaa (BT).