« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras korteriomandid ja elamuga kinnistu

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras korteriomandid aadressil Jõhvi linn, Jaama tn 35a-19;  Jõhvi linn, Narva mnt 33-5; Jõhvi linn, Kaare 13-31; Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa Kasteheina 1-5 ja elamuga kinnistu aadressil Jõhvi linn, Vaarika 18.

1. Korteriomand aadressil Jõhvi linn, Jaama tn 35a-19 (registriosa nr 2033308, pindala 36,4 m², sihtotstarve – elamumaa) järgmistel tingimustel:
1.1  pakkumuse alghind on 4900 eurot;
1.2  pakkumuse tagatisraha suurus on 490 eurot.

2. Elamuga kinnistu aadressil Jõhvi linn, Vaarika 18 (katastritunnus 25301:006:0790,  registriosa nr  258508, elamu pindala 55,2 m², kinnistu pindala 737 m²,sihtotstarve – elamumaa) järgmistel tingimustel:
2.1  pakkumuse alghind on 13000 eurot;
2.2  pakkumuse tagatisraha suurus on 1300 eurot.

3. Korteriomand aadressil Jõhvi linn, Narva mnt 33-5 (registriosa nr 877808, pindala 27,4 m², sihtotstarve – elamumaa) järgmistel tingimustel:
3.1  pakkumuse alghind on 2000 eurot;
3.2  pakkumuse tagatisraha suurus on 200 eurot.

4. Korteriomand aadressil Jõhvi linn, Kaare 13-31 (registriosa nr 1755008, pindala 41,5 m², sihtotstarve – elamumaa) järgmistel tingimustel:
4.1  pakkumuse alghind on 4600 eurot;
4.2  pakkumuse tagatisraha suurus on 460 eurot.

5. Korteriomand aadressil Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa Kasteheina 1-5 (registriosa nr 573107, pindala 31,6 m², sihtotstarve – elamumaa) järgmistel tingimustel:
5.1  pakkumuse alghind on 1900 eurot;
5.2  pakkumuse tagatisraha suurus on 190 eurot.

6. Muud tingimused:
6.1 Tagatisraha peab olema makstud enne enampakkumise algust Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele nr Swedbank EE722200221010951025.
6.2 enampakkumise viis – kirjalik;
6.3  osavõtutasu ei määrata;
6.4  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
6.5  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
6.6 notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida viieteistkümne (15) tööpäeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov notarile;
6.7  pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevusi ning täitmata kohustusi Jõhvi valla ees.


7.  Kirjalikus pakkumises tuleb esitada:
7.1   avaldus ;
7.2  tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest;
7.3  isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

8. Pakkumised esitada (kirjalikult) suletud ümbrikus Jõhvi Vallavalitsusele või saata postiga aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 hiljemalt 9. aprillil 2019 kella 11:00ks. Ümbrikule tuleb märkida:
8.1  pakkuja kontaktandmed;
8.2  objekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
8.3  hoiatusmärge „Mitte avada enne 9.04.2019 enampakkumise avamist!"

9.  Pakkuja võib ühe objekti kohta teha ühe pakkumise. Mitme pakkumise korral ei arvestata selle pakkuja ühtegi pakkumist.

10.  Objektidega tutvumiseks tuleb leppida eelnevalt kokku Jõhvi vallavara spetsialistiga (Mark  Fjodorov) telefonil 59187212, täiendav informatsioon samal telefonil.

11. Kirjalikud pakkumised avatakse 9. aprill 2019 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2) I korruse nõupidamiste ruumis algusega kell 11:15.