« Tagasi

Puuetega inimeste eluruumide kohandamisest

 

Jõhvi Vallavalitsus annab teada, et 21.veebruaril 2019 avanes Euroopa Sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II taotlusvoor ja erivajadustega inimesel võimalik taotleda toetust eluaseme kohandamiseks.

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus.

Meetme raames eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kes vajab abi:
1) liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);
2) hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);
3) köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömistoimingud).
Kohandada saab eluruumi, mis:
1) asub Jõhvi valla haldusterritooriumil;
2) on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht;
3) on aastaringseks elamiseks sobiv;
4) on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Taotluse kohustuslikud andmed:Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;

Kohandatava eluruumi andmed: aadress, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
Eluruumi kohandamise vajaduse ja planeeritava kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);

Taotlusele tuleb lisada:
1) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
2) eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta (olemasolu korral Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks)
3) pakkumus kohanduse tegijalt (olemaolu korral).

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistusse aadressil Kooli 2, Jõhvi. Taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2019.

Taotluse vorm /documents/20266938/20744505/avaldus+eluruumi+kohandamiseks.pdf/c1e70f64-a103-4e07-a24f-ba28a8dcf6d6

Info: Kersti Vihmann tel 336 3773, 53068566, e-mail: kersti.vihmann@johvi.ee