« Tagasi

LEADER- meetme projektide taotlusvoor

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu
avab LEADER- meetme projektide taotlusvooru

 

Avaldusi saab esitada e-pria keskkonna kaudu 
18. märtsist kuni 31. märtsini 2019. a.

Sel korral on avatud on kõik kolm meedet:

Meede 1: Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine

Meede 2: Elukeskkonna arendamine

Meede 3: Koostöö ja ühistegevuse arendamine

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupi (ehk MTÜ Kirderanniku Koostöökogu) poolt on 31. mai 2019. 

 

Projektitoetuse avaldamise esitamise aluseks on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia ja maaeluministri määrus "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER- projektitoetus".

 

Täpsem info kodulehel: www.kirderannik.ee