« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras kinnistu aadressil Jõhvi vald, Kahula küla, Kirbulinna tee 6

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras:

1. Kinnistu aadressil Jõhvi vald, Kahula küla, Kirbulinna tee 6 (katastritunnus 25301:001:0393,  registriosa nr  11192450, pindala 817 m², sihtotstarve – elamumaa) järgmistel tingimustel:
1.1  pakkumuse alghind on 5000 eurot;
1.2  pakkumuse tagatisraha suurus on 500 eurot. Tagatisraha peab olema makstud enne enampakkumise algust Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele nr Swedbank EE722200221010951025.
1.3  enampakkumise viis – kirjalik;
1.4  osavõtutasu ei määrata;
1.5  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
1.6  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
1.7 notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kahe (2) kuu jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile;
1.8  pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevusi ning täitmata kohustusi Jõhvi valla ees.

2.  Kirjalikus pakkumises tuleb esitada:
2.1   avaldus ;
2.2  tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest;
2.3  isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

3. Pakkumised esitada (kirjalikult) suletud ümbrikus Jõhvi Vallavalitsusele või saata postiga aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 hiljemalt 22. veebruaril 2019 kella 11:00ks. Ümbrikule tuleb märkida:
3.1  pakkuja kontaktandmed;
3.2  objekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
3.3  hoiatusmärge „Mitte avada enne 22.02.2019 kella 11.00"

4.  Pakkuja võib ühe objekti kohta teha ühe pakkumise. Mitme pakkumise korral ei arvestata selle pakkuja ühtegi pakkumist.

5.  Kinnistuga tutvumiseks tuleb leppida eelnevalt kokku Jõhvi majandusspetsialistiga (Aivo Tamm) telefonil 5062846, täiendav informatsioon samal telefonil.

6. Kirjalikud pakkumised avatakse 22. veebruaril 2019 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2) I korruse nõupidamiste ruumis algusega kell 11:15.