« Tagasi

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Jõhvi Vallavolikogu 24. jaanuari 2019 otsusega nr 124 tunnistati osaliselt kehtetuks Jõhvi linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi ja Malmi tänavate ning Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneering Puru tee 5 kinnistu (25301:008:0034, pindala 4685 m², ärimaa 100%) ja Puru tee 7b kinnistu (25301:008:0002, pindala 1215 m², ärimaa 100%) osas.

 

Otsus on leitav lingilt:

/documents/20266938/20955587/20190124+VV+otsus+nr+124.pdf/38c79391-0cde-4242-b8d1-06519a533133