« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi järelevalvespetsialisti ametikoha täitmiseks

Järelevalvespetsialisti ametikoha eesmärk on järelevalve teostamine, registrite pidamine ning andmete kogumine ja korrastamine.


Kandidaat peab:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama kõrgharidust ning soovitavalt töökogemust keskkonnakorralduse ja järelevalve töövaldkonnas;
 • omama projektijuhtimise oskusi ja kogemust;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • omama arvuti kasutamise oskust sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabel-töötlusprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst järelevalvespetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Viktoria Tsventarnaja, e-posti aadress viktoria.tsventarnaja@johvi.ee

Tööle asumise aeg 1. veebruar 2019 või esimesel võimalusel.


Dokumendid esitada eesti keeles 25. jaanuariks 2019 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse järelevalvespetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 5381 4520.