« Tagasi

Alanud on valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine

Vallavolikogu 18. augustil 2022 istungil toimus "Jõhvi valla arengukava 2023-2030 koos
eelarvestrateegiaga aastateks 2023-2026" määruse eelnõu (fail)(eelnõu lisa fail) esimene
lugemine. 
 
Eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule, mis toimub 25. augustist kuni 8. septembrini 2022
vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee/arengukavad.
 
Ettepanekuid on võimalik esitada kirjalikult kuni 8. septembrini k.a Jõhvi Vallavalitsusele aadressil
Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee. Avalik arutelu toimub 12. septembril 2022
kell 16.00 Jõhvi Vallavalitsuses ja võimalusega lülituda arutelule ka virtuaalkeskkonnas.
Virtuaalkeskkonnas ühendumise info avaldatakse 9. septembril valla kodulehel www.johvi.ee