« Tagasi

Tänavavalgustuse uuendamise jätkamine linnas ja vallas

Vallavalitsus on kavandamas järgmist etappi tänavavalgustuse kaasajastamisel ning tööde elluviimiseks taotleb vald 2019. aasta oktoobri lõpus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt vastavast meetmest toetust.

 

Eelmise, 2013-2015. a elluviidud projektiga sai enamus Jõhvi linnast uue, LED-valgustuse ning lülitamisel mindi üle programmjuhtimisele.

 

Samuti on järgnevatel aastatel uuendatud järk-järgult maapiirkonna välisvalgustust.

 

Siiski on veel rida tänavaid ja alasid, milleni uuendused ei ole jõudnud.

 

 

Projekti ettevalmistamiseks soovime elanikelt tagasisidet nii üleliigsetest valgustuspostidest kui alavalgustatud kohtadest. Ettepanekuid ootame kuni 21.10.2019 aadressil johvi@johvi.ee või kirja teel vallavalitsusse Kooli tn 2, Jõhvi. Samuti võib vallavalitsusse kohale tulla ning oma ettepanekud majandusosakonda suuliselt edastada.