« Tagasi

Selgusid esimesed Jõhvi raemedali kavalerid

Jõhvi vallavalitsus kinnitas 14.mai istungil Jõhvi raemedali esimesteks kavalerideks:kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juhi ja Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse esimehe Anne-Ly Reimaa, seoses tema mitmekülgse kultuurilise ja  ühiskondliku tegevusega Jõhvi heaks, Arved Jõgisoo suure panuse eest Jõhvi elu edendamisel ja iseseisva Eesti riigi taastamisel ning ettevõtja Igor Tjurini, ettevõtluse arendamise eest, mis on viinud Jõhvi nime maailmakaardile.

Jõhvi raemedali kujutis

"Eesti peab väärtustama oma ühiskonna liikmeid. Selle kaudu anname sõnumi, et heategu ei unune. Raemedali väljaandmisega täidab Jõhvi seda tähtsat ülesannet ja tõstab ühiskonna silmis esile kodanikud, kelle tegevus on rikastanud kõiki meie kogukonna liikmeid. Suur tänu Teile, Anne-Ly Reimaa, Arved Jõgisoo ja Igor Tjurin. Suur tänu kõikidele meie inimestele, kes töötavad Jõhvi heaks.  Ehitame üheskoos Jõhvit edasi, " kinnitas Jõhvi vallavanem Max Kaur.

Alates 2005. aastast annab Jõhvi välja Jõhvi aukodaniku tiitlit, millega kaasneb ka aukodaniku märk. Ühes sellega tekkis ka idee teenetemedalist, mis on nüüd lõpuks teoks saanud Jõhvi raemedali näol. Raemedaliga ei kaasne rahalist preemiat või muid hüvesid.  Jõhvi raemedal koosneb medalilindist (vertikaalselt asetsevast vallalipust) , mis on muaree siidist ja 925 oksüdeeritud hõbedast d32 mm medalimärgist.  Raemedali põhiliseks kujunduselemendiks on Jõhvi vapp aastast 1938.  Jõhvi vapikilbil on sümbolitena kolm hõbedast kuuske ja kullatud punahirve pea.

Vappi ümbritsevad stiliseeritud kuuseoksad ning medali motoks on "Salus populi suprema Lex", "Rahva hüved olgu ülim seadus".  Jõhvi raemedali kujunduse autoriks on Jõhvi kunstnik Kalev Prits.

Jõhvi raemedal antakse välja tegusatele ja Jõhvi arengusse jälje jätnud inimestele. Esimesed raemedalid antakse üle selle aasta 18. mail – Jõhvi päeval, vallavanema pidulikul vastuvõtul Jõhvi Raekojas, kuhu on kutsutud Jõhvi aukodanikud, endised Jõhvi juhid ning praegused volikogu ja valitsuse liikmed.