« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab korteromandid kirjaliku enampakkumise korras

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras:

1. Korteriomand aadressil Jõhvi linn, Kaare 13-31 (registriosa nr 1755008, pindala 41,5 m², sihtotstarve elamumaa) järgmistel tingimustel:

1.1 pakkumuse alghind on 4600 eurot;

1.2 pakkumuse tagatisraha suurus on 460 eurot.

 

2. Korteriomand aadressil Jõhvi linn, Koidu tn 2b-42 (registriosa nr 625008 , pindala 40,5 m², sihtotstarve elamumaa) järgmistel tingimustel:

2.1 pakkumuse alghind on 4900 eurot;

2.2 pakkumuse tagatisraha suurus on 490 eurot.

 

3. Korteriomand aadressil Jõhvi linn, Hariduse tn 2-29 (registriosa nr 1453808, pindala 39,2 m², sihtotstarve elamumaa) järgmistel tingimustel:

3.1 pakkumuse alghind on 5500 eurot;

3.2 pakkumuse tagatisraha suurus on 550 eurot.

 

4. Korteriomand aadressil Jõhvi linn, Kaasiku tn 24-29 (registriosa nr 2665508 , pindala 32,0 m², sihtotstarve elamumaa 100%) järgmistel tingimustel:

4.1 pakkumuse alghind on 3000 eurot;

4.2 pakkumuse tagatisraha suurus on 300 eurot.

 

5. Muud tingimused:

5.1 Tagatisraha peab olema makstud enne enampakkumise algust Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele nr Swedbank EE722200221010951025.

5.2 enampakkumise viis – kirjalik;

5.3 osavõtutasu ei määrata;

5.4 kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;

5.5 ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;

5.6 notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida viieteistkümne (15) tööpäeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov notarile;

5.7 pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevusi ning täitmata kohustusi Jõhvi valla ees.

 

6. Kirjalikus pakkumises tuleb esitada:

6.1 avaldus (vabas vormis);

6.2 tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest;

6.3 isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

 

7. Pakkumised esitada (kirjalikult) suletud ümbrikus Jõhvi Vallavalitsusele või saata postiga aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 hiljemalt 8. oktoober 2019 kella 11:00ks. Ümbrikule tuleb märkida:

7.1 pakkuja kontaktandmed;

7.2 objekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;

7.3 hoiatusmärge „Mitte avada enne 8.10.2019 kella 11.00 enampakkumise avamist!"

 

8. Pakkuja võib ühe objekti kohta teha ühe pakkumise. Mitme pakkumise korral ei arvestata selle pakkuja ühtegi pakkumist.

 

9. Objektidega tutvumiseks tuleb leppida eelnevalt kokku Jõhvi vallavara spetsialistiga (Mark Fjodorov) telefonil 59187212, täiendav informatsioon samal telefonil.

 

10. Kirjalikud pakkumised avatakse 8. oktoobril 2019 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2) I korruse nõupidamiste ruumis algusega kell 11:15.