« Tagasi

JÕHVI VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KORRAS ELAMUGA KINNISTU AADRESSIL JÕHVI LINN, VAARIKA 18

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise korras Elamuga kinnistu aadressil Jõhvi linn, Vaarika 18 (katastritunnus 25301:006:0790,  registriosa nr  258508, elamu pindala 55,2 m², kinnistu pindala 737 m²,sihtotstarve – elamumaa) järgmistel tingimustel:
1.1  pakkumuse alghind on 13000 eurot;
1.2  pakkumuse tagatisraha suurus on 1300 eurot. Tagatisraha peab olema makstud enne enampakkumise algust Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele nr Swedbank EE722200221010951025.
1.3  osavõtutasu ei määrata;
1.4  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
1.5  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
1.6  notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida viieteistkümne (15) tööpäeva jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov notarile;
1.7  pakkujal ei tohi olla maksuvõlgnevusi ning täitmata kohustusi Jõhvi valla ees.

Kirjalikus pakkumises tuleb esitada:
2.1   avaldus ;
2.2  tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest;
2.3  isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumised esitada (kirjalikult) suletud ümbrikus Jõhvi Vallavalitsusele või saata postiga aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 hiljemalt 28. juunil 2019 2019 kella 11:00ks. Ümbrikule tuleb märkida:
3.1  pakkuja kontaktandmed;
3.2  objekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
3.3  hoiatusmärge „Mitte avada enne 28. juuni 2019 enampakkumise avamist!"

Pakkuja võib ühe objekti kohta teha ühe pakkumise. Mitme pakkumise korral ei arvestata selle pakkuja ühtegi pakkumist.

Objektidega tutvumiseks tuleb leppida eelnevalt kokku Jõhvi vallavara spetsialistiga (Mark  Fjodorov) telefonil 59187212, täiendav informatsioon samal telefonil.

Kirjalikud pakkumised avatakse 28. juunil 2019 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2) I korruse nõupidamiste ruumis algusega kell 11:15.