« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi välissuhete spetsialisti töökoha täitmiseks

JÕHVI VALLAVALITSUS KORRALDAB KONKURSI VÄLISSUHETE SPETSIALISTI TÖÖKOHA TÄITMISEKS

Välissuhete spetsialisti eesmärk on pressimaterjalide koostamine ja avaldamine; meediasuhtlus; kodulehekülje toimetamine ja arendamine, info uuendamine ja materjali tõlketööd; sotsiaalmeedia kanalite arendamine ning sisu tootmine; koostöö korraldamine sõprusomavalitsustega, ametlike delegatsioonide välisvisiitide ja välisriikidest saabuvate delegatsioonide vastuvõtmise korraldamine; sündmuste ja vastuvõttude korraldamine; vallas toimuvatel sündmustel osalemine ning nende kajastamine.

Nõuded kandidaadile:
haridus kas avalike suhete, ajakirjanduse, turunduse, rahvusvaheliste suhete, kommunikatsiooni juhtimise erialal või töökogemus ühes viidatud valdkonnas;
omama teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest;
olema hea suhtleja, kes julgeb ja oskab avalikult esineda, on initsiatiivikas, loov ja väga hea väljendusoskusega;
väga hea eesti keele oskus ning hea vene ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
arvuti kasutamise oskus, sealhulgas tööks vajalike programmide käsitlemisel ning erinevate meediakanalite kasutamise oskus;
olema avatud koostööks, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes ja -tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus;
töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
motivatsioonikiri tulevasest tööst välissuhete spetsialistina;
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Martin Repinski, e-posti aadress martin.repinski@johvi.ee.

Dokumendid esitada eesti keeles 30. detsembriks 2018 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse välissuhete spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonil 336 3750.