« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi Jõhvi Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks

Direktori töö põhieesmärkideks on kooli huviharidusliku õppetöö ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine, kooli tulemusliku töö ning arengu tagamine. Valla sporditegevuse planeerimine, koordineerimine ja arendamine, rahva- ja tervisespordi ning kehakultuuri arengusuundade väljatöötamine ning nende rakendamine, valla spordiürituste korraldamine.

 

Kandideerijale esitatavad nõuded:

 • omama kõrgharidust;
 • omama kompetentsi järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine;
 • olema vastutustundlik, korrektne ja täpne;
 • olema koostöö- ja hea suhtlemisoskusega;
 • omama kompetentsi personali ja ressursside juhtimises;
 • olema õpi-, otsustus-, analüüsi- ja planeerimisvõimeline;
 • omama heal tasemel arvuti kasutamise oskust;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel (C1) ning vene ja inglise keelt suhtlustasemel;
 • omama juhiluba (B);
 • omama teadmisi eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest.

 

Kandideerijatel esitada järgmised allkirjastatud dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • visioon spordikooli juhtimisest, majandamisest ja töökorraldusest;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. septembriks 2023 kella 12.00ks Jõhvi Vallavalitsuse e-postile johvi@johvi.ee.

Täiendav info 5904 2807