« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Sotsiaalmaja direktori ametikoha täitmiseks

Jõhvi Sotsiaalmaja direktori ametikoha põhieesmärk on sotsiaalmaja töö koordineerimine ning  selle eesmärgipärase tegevuse tagamine lähtuvalt sotsiaalmaja põhimäärusest ning teistest Jõhvi Vallavalitsuse ning vallavolikogu õigusaktidest.

 

Kandideerijale esitatavad nõuded:

  • kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöö- või majandusalane;
  • juhtimiskogemus, teadmised asutuse juhtimisest, eelarve koostamisest ja asutuse majandamisest;
  • soovitavalt teadmised ja kogemused projektide ettevalmistamisest ja läbiviimisest;
  • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine kõnes ja kirjas, inglise keele valdamine suhtlustasandil;
  • väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, pingetaluvus ja meeskonnatööoskus;
  • heal tasemel arvuti kasutamise oskus.

Kandideerijatel esitada:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • visioon sotsiaalmaja juhtimisest, majandamisest ja töökorraldusest;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada eesti keeles hiljemalt 24. mai 2019 kuni kella 12.00ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Sotsiaalmaja direktori konkurss" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Täiendav info tel 336 3755 või 5911 6505.