« Tagasi

Jõhvi Noortevolikogu kandidaadid 2023

Jõhvi Noortevolikogu valimiste nädal 6.11-10.11.2023!  Valimised toimuvad õppeasutuse põhiselt!
 
Kandidaadite nimed ja numbrid:
 
Kandidaat nr 1 Ksenia Kjasperova (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
Minu arvates on Jõhvi linn veidike hall ja nukker, sooviksin noortevolikoguga teha projekte, millega tuua linnaruumi värve, silmapaistvaid noortepäraseid lahendusi näiteks vabaaja veetmiseks. 
Mind motiveerib noortevolikogusse kandideerima see, et  avab võimalusi investeerida oma oskusi, jõudu ja jõupingutusi linna õitsengusse, erinevatesse tegevustesse ja üritustesse, mida noored väga ootavad.
 
Kandidaat nr 2 Uljana Kuzmina (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)

Minu arvates on Jõhvis puudu värvidest, noortepärastest lahendustest ja vabaajategevustest. Tahaksin uurida meie noorte käest, mida uut nad sooviksid näha linnas ja saada ka osa otsustamisest. Teha ettepanekuid vabaajategevuste loomiseks. Mind motiveerib noortevolikogusse kandideerima minu aktiivsus, loomingulisus ja see et mulle meeldib suhelda, arutada ning nõrgemate eest seista. Sooviksin anda oma panuse linnaruumi kujundamisse ning olen valmis küsimustikke läbiviima, et kaardistada noorte huve ja vajadusi.

Kandidaat nr 3 Sandra-Leen Kallavus (Jõhvi Gümnaasium)

Olen väga huvitatud noorte elu vallas huvitavamaks tegemisest, sest ise olen noor ning üritusi meile väga ei korraldata. Üritused ja erinevad koosviibimised, mis tekitaks uusi suhtlusi oleksid väga vajalikud, sest paljud noored lähevad Ida-Virumaalt ära ja see võiks seda probleemi lahendada.Terve elu olen olnud aktiivne ja vabatahtlik noor, kes osaleb vabatahtlikuna paljudel üritustel. Olen alati tahtnud osaleda valla elus ning aidata seda paremaks teha. 

Kandidaat nr 4 Maria Tumko (Jõhvi Kesklinna Kool)
Minu jaoks on oluline, et Jõhvi vallas oleks rohkem üritusi või huvitavaid projekte siis on Jõhvi vallas huvitavaim elada.
Mind motiveerib soov muuta Jõhvi paremaks ja huvitavamaks ning viia ellu huvitavaid ideid.
 
Kandidaat nr 5 Gleb Pušin (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
Minu nägemus paremast ja huvitavamast elust Jõhvi vallas põhineb kõigi selle elanike elukvaliteedi parandamisel, eriti noorte puhul. Üks minu peamisi eesmärke on aktiivsema ja kaasava noortekogukonna loomine. Seda saab saavutada mitmesuguste ürituste korraldamise kaudu, nagu kultuurifestivalid, spordivõistlused, haridusseminarid ja isegi heategevusaktsioonid. Minu motivatsioon noortenõukogusse kandideerimiseks tuleneb soovist muuta meie vald noorte jaoks atraktiivsemaks ja sõbralikumaks, kus igaüks saab oma potentsiaali arendada. Sooviksin kohtuda huvitavate inimestega, et koos kavandada ja ellu viia oma ideid elus.
 
Kandidaat nr 6 Melania Melter (Jõhvi Põhikool)
Soovin korraldada noortele ja lastele rohkem huvitavaid üritusi. Teeksin küsitluse Jõhvi valla noorte seas, millest nad tunnevad puudust meie vallas. 
 
Kandidaat nr 7 Dmitri Petrov (Jõhvi Kesklinna Kool)
Iga kandidaadi ja noortevolikogu liikme eesmärk on mõjutada otsuseid, mida riigi poliitikud teevad, et oma hääl kuuldavaks teha. Ida-Virumaa noortel on suur potentsiaal aidata kaasa piirkondliku energia- ja kliimakava elluviimisele. Puhas keskkond, töökohad ja sotsiaalteenused peaksid olema kättesaadavad kõigile elanikkonnarühmadele. Kuna mul on kogemusi ürituste korraldamisel, saan olla abiks ja aidata edasistes korralduslikes küsimustes nii, et see meeldiks potentsiaalsetele osalejatele.
 
Kandidaat nr 8 Ines Reisi (Jõhvi Gümnaasium)
Jõhvi valla elu võib muuta huvitavamaks, kui teha rohkem vaba lava esinemisi noortele või muid üritusi. Noored võiksid teha ise töötubasid, nt korraldada arvutimängudega seotud võistlusi. Samuti võiks organiseerida noortele linnalaagreid või erinevaid muusikafestivale, mida aitavad organiseerida noored ise. Olen huvitatud noorte volikogusse kandideerimisest, kuna soovin osaleda Jõhvi valla elus rohkem ja teha igapäevaelu huvitavamaks ka teistele noortele, nt kaasata neid ürituste organiseerimisel või kutsuda neid üritusi läbi viima ja/või esinema.
 
Kandidaat nr 9 Markus Oliver Annuk