« Tagasi

Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursi Sipsiku maja vene õppekeelega rühma ÕPETAJA ametikoha täitmiseks

 

Kandidaatidele esitavad nõuded:

  • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele;

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 8. jaanuariks 2019 e-aadressile rutt.koster@johvi.ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441.