« Tagasi

Ida-Viru omavalitsuste sotsiaaltöötajad õppisid agressiooniolukordadega toime tulema

Ida-Virumaa omavalituste sotsiaaltöötajad ja lastekaitsespetsialistid läbisid verbaalse agressiooni koolituse, milles omandatud oskused toetavad nende toimetulekut töö iseloomust tulenevate konfliktidega. Uued oskused tõhustavad omavalitsuste teenuste kvaliteeti ning tagavad turvalisema ja toetavama elukeskkonna.
 
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Sergei Andrejevi sõnul satuvad sotsiaaltöötajad oma töö spetsiifika tõttu sageli olukordadesse, mis nõuavad agressiivselt meelestatud inimestega suhtlemist ja olukorra lahendamist. „Agressioon ja sellega toimetulemine on üldine sotsiaalne probleem ning Ida-Viru piirkonnas võib see olla eriti aktuaalne, kuna siinsed sotsiaalseid ja majanduslikud väljakutsed võivad mõjutada nii inimeste emotsionaalset heaolu kui suhteid," rääkis Adrejev. 
 
Koolitusel osalenud Ida-Virumaa spetsialistid tõid oma töö suurima väljakutsena esile  ülinõudlike kliente, kes ei mõista omavalitsuste toetussüsteemide erisusi ning kes võivad käituda oma tahtmise saamiseks konfliktselt, ründavalt või solvavalt. Samuti valmistavad neile aeg-ajalt raskusi psüühikahäirega kliendid, kelle käitumist on keeruline ette aimata ning mõjuda seetõttu ähvardavalt.
 
„Teoreetilised ja praktilised teadmised agressioonist, selle ennetamisest ja sellega toimetulemisest võimaldavad omavalitsuste töötajatel erinevates konfliktiolukordades paremini reageerida ja olukorra eskaleerumist vältida. Need tõhustavad omavalitsuste teenuste kvaliteeti ning tagavad turvalisema ja toetavama elukeskkonna," selgitas Andrejev. 
 
Sotsiaaltöötajatele suunatud koolituse fookuses oli Verge meetodil põhinev kolmeosaline mudel, mis annab sotsiaaltöötajatele ja lastekaitsespetsialistidele tööriistad suhtlemiseks nii ärevuse, provokatsiooni kui ka verbaalse agressiooni olukorras. 
 
Verge koolitaja Siim Värv selgitas, et oskus ennetada konflikte ja saada hakkama agressiivse käitumisega on vajalik igale professionaalile, kes puutub oma töös kokku inimestega. Agressiooni ennetamisel on kõige olulisem omada vaatlejapositsiooni nii iseenda kui kliendi suhtes. „Ühelt poolt on oluline tabada situatsiooni dünaamikat ja olla valmis olukorra eskaleerumiseks. Teisalt on tarvis olla teadlik ka iseenda piiridest – mis on need asjad, mis riivavad minu väärikust ning käivitavad minu enda kaitse- või vastandumisreaktsioonid," selgitas Värv.
 
Verbaalse agressiooniga toimetulemiseks toob ta välja kaks peamist oskust: tugevate tunnete juhtimise ja piiride kehtestamise oskust. Seejuures on oluline vahet teha, millises olukorras emba-kumba meetodit kasutada. 
 
Vebraalse agressiooni koolitusel osalesid Alutaguse, Toila ja Jõhvi valla ning Narva-Jõesuu, Kohta-Järve ja Sillamäe linna spetsialistid.