« Tagasi

Päästeameti elanikele suunatud meeldetuletuse küttekollete hooldamiseks

Kütteseade vajab enne kütteperioodi hooldust. Enamasti juhtuvad hoonepõlengud kütteseadme rikkest, kulumisest või tahmapõlengutest mõranenud kütteseadme osadest välja leviva kuumuse või sädemete tõttu. Seda saab ära hoida kütteseadet regulaarselt hooldades ja selle korrasolekut kontrollides.
Korstnat ja lõõre tuleb pühkida igal aastal enne uue kütteperioodi algust, sest igal aastal saab paarsada tulekahju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kord viie aasta jooksul on vaja eramaja korstnat pühkima ja seadmeid hooldama kutsuda kutseline korstnapühkija. Tahke küttega köetavas kortermajas peab igal aastal käima kutseline korstnapühkija. Korstnapühkija leitud vead tuleb enne seadme kasutamist parandada.

Päästeamet on loonud kõigile ohutusportaali (ohutusportaal.paasteamet.ee) kaudu võimaluse vaadata oma objekti hoolduse ajaloo andmeid. Sealt leiab ka nimekirja kutseliste korstnapühkijate ja pottseppade kohta. Kui hooldad oma kütteseadmeid, siis uuri, kas su eakatel sugulastel ja ka naabritel on küttekolded üle kontrollitud.

Kontrollitud ja puhastatud kütteseadmele, mida õigesti köetakse, võib külmal ajal kindel olla.

-----------------------------------------------

Перед отопительным сезоном отопительная система нуждается в техническом обслуживании. Чаще всего возгорания в зданиях происходят из-за перегрева или искр, распространяющихся из части отопительного устройства, который износился или на нём появились трещины из-за сажи. Предотвратить это можно, регулярно обслуживая отопительную систему и проверяя её состояние.

Печные трубы и дымоходы необходимо прочищать каждый год перед началом нового отопительного сезона, поскольку каждый год из-за загорающейся в дымоходе сажи возникает несколько сотен пожаров. Раз в пять лет необходимо приглашать профессионального трубочиста для чистки дымохода в частном доме.

Многоквартирный дом, отапливаемый твердым топливом, профессиональный трубочист должен посещать ежегодно. Дефекты, обнаруженные трубочистом, необходимо исправить перед использованием отопительной системы.

Спасательный департамент предоставил каждому возможность просмотреть данные истории технического обслуживания своего дома через портал безопасности (ohutusportaal.paasteamet.ee). Там же можно найти список профессиональных трубочистов и печников. Когда будете обслуживать свою отопительную систему, узнайте, проверяли ли печи ваши пожилые родственники и соседи.

Проверенный и очищенный отопительный прибор, а также правильно затопленный, будет безопасен в холодную погоду.

PÄÄSTEAMET

Rahu 38 | Jõhvi

www.rescue.ee

http://www.facebook.com/paasteamet