« Tagasi

Ida- ja Lääne-Virumaa päästjad kontrollivad sel nädalavahetusel tuleohutusest kinnipidamist

 

Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb saabuval nädalavahetusel kuiv ja suvesoe ilm ning looduses on tuleoht väga suur (https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/). Põlengute ennetamiseks kontrollivad kahe maakonna päästjad 9.-11. juunil piirkonnas tuleohutusest kinnipidamist.

 

Alates reede õhtust patrullivad Ida- ja Lääne-Virumaa päästjad oma väljasõidupiirkondades, et veenduda ohutusnõuete täitmist lõkete tegemisel ja grillimisel. Eesmärk on ära hoida ulatuslikke maastikupõlenguid ja suurendada elanike teadlikkust looduses tule tegemise ohutusnõuetest kinnipidamisel. Päästjad jälgivad ohutust sealhulgas suvilapiirkondades, puhkealadel ja metsamajade juures.

 

Päästemeeskonna juhtidel on õigus ohutusnõuete rikkujaid trahvida. Lühimenetlusega määratud trahv on mõjutusvahend, millega elanikke ohutusnõuete täitmisele suunatakse. Ohutusnõuete eiramise eest on trahvisummaks 40 eurot.

 

  • Iga lõkkepõletaja peab tagama, et tuli loodusesse või hoonetele ei leviks. Selleks tuleb teha lõke hoonetest eemale, arvestada tuule suuna ja tugevusega, puhastada lõkkeaseme ümbrus kuivast taimestikust ja piirata see võimalusel kivide või mullaga.
  • Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit. Mööblit, immutatud või värvitud puitu, rehve, kaableid, plastikut, riideid ja ehitusjäätmeid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega.
  • Lõket ei tohi kunagi jätta järelevalveta ning enne lõkkekohast lahkumist tuleb veenduda, et see on täielikult kustunud.
  • Lõkke juures hoida käepärast esmased kustutuvahendid – näiteks käsikustutid, ämbrid veega või survestatud veevoolik.