« Tagasi

Jõhvi Spordikool korraldab konkursi haldusjuhi töökoha täitmiseks

Haldusjuhi peamised tööülesanded on:

 • Spordikooli spordihalli haldusjuhtimine;
 • Erinevate haldus- ja hoolduslepingute koostamine ning nende täitmise jälgimine;
 • Korrektne suhtlemine koostööpartnerite, spordikooli pidaja ning riigi ametkondadega;
 • Asutuse siseste regulatsioonide väljatöötamine ning nende täitmise jälgimine oma tegevusvaldkonnas;
 • Õigeaegne varuosade, teenuste jms tellimine, ostude sooritamine, tööde / teenuste teostamise kvaliteedikontroll;
 • Tehno- ja turvasüsteemide hooldusgraafikute koostamine ning nendest kinnipidamise jälgimine;
 • Spordihalli meistri töö koordineerimine (saali kasutamise graafikud, võistluste ja muude ürituste kava, kiire info vahetus) ning kvaliteedikontroll;
 • Spordikooli töökeskkonna, töötervishoiu ning tööohutuse alase tegevuse korraldamine;
 • Investeeringute vajaduse kaardistamine, esitamine direktorile;
 • Esmaabi võtete tundmine. Oskus tegutseda õnnetuse korral, osalema ettevõtte poolt korraldatud esmaabi õppustel;

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • Arvutialased teadmised spetsialisti tasemel;
 • Teadmised valdkonda puudutavatest seadustest ja regulatsioonidest;
 • Varasem töökogemus antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt kolm aastat;
 • Eesti keele oskus min B1 tasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel.
 • Vähemalt keskharidus;
 • B- kategooria juhiloa olemasolu;    

Pakume:

 • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva;
 • Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 28. detsember 2018 a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Haldusjuht", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: Jõhvi Spordikool, Hariduse 5a, Jõhvi vald või e-posti aadressil: jevgeni.fedorenko@johvi.ee