« Tagasi

Esita kandidaat lõimumispreemiale

Integratsiooni Sihtasutus koostöös Kultuuriministeeriumiga ootab ettepanekuid, keda Eesti inimestest ja organisatsioonidest tunnustada lõimumist arendavate ettevõtmiste eest lõimumispreemiatega. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias kuni 18. septembrini 2023.

Tänavu tunnustavad Integratsiooni Sihtasutus ja Kultuuriministeerium lõimumist arendavaid inimesi ja organisatsioone preemiatega juba 24. korda. Esimest korda jagati lõimumispreemiaid aastal 1999.

Lõimumispreemiad on tunnustus neile, kes aitavad leida ja väärtustada ühist erinevate Eesti kultuuride ja kogukondade vahel. Teisisõnu, aitavad kaasa meie ühiskonna sidususe suurenemisele. Nagu ka lõimumine, toetub tunnustus igaühe panusele – igaühe ettepanekule selle kohta, kes tunnustust väärib," selgitas Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonna juht Ave Härsing.     

Lõimumispreemiatel on neli kategooriat: Lõimumise raudvara (Eesti kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine ja pikaajaline sihipärane lõimumist edendav tegevus); Aasta sillalooja (eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine); Aasta säde (isiku või organisatsiooni silmapaistev tegevus lõimumise valdkonnas); Aasta sõnumikandja (lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meedia kaudu). 

Ettepanekuid lõimumispreemiate kandidaatide osas saab esitada hiljemalt 18. septembril 2023. Selleks tuleb täita Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel avaldatud vorm ja saata see aadressile taotlus@integratsioon.ee märksõnaga „Lõimumisvaldkonna 2022.-2023. aasta preemiad". 

Täpsed juhised kandidaatide esitamiseks leiate sihtasutuse veebilehelt.