« Tagasi

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Tuletame meelde, et  Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetab kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist liitumispunktist hooneni ning kogumismahutite rajamist ja omapuhastite paigaldamist.

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Täpsem info toetuse osas on KIKi kodulehel:Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine | Keskkonnainvesteeringute Keskus (kik.ee)

KIKi kodulehel saate kontrollida kinnistu aadressi või katastritunnuse järgi, kas teie elamu asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal ning kas saate toetust taotleda.