4.03.19

Riigikogu valimistel Jõhvi valla hääletamistulemustega on võimalik tutvuda siin, ringkonnas antud hääletustulemustega siin ning valitud Riigikogu liikmed on avaldatud siin.

 

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale, 2019. aastal on valimise päev 3. märts 2019.

 

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ning kellelt ei ole seadusega hääletamise õigust piiratud (valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust).

Valijate nimekirja koostab Siseministeerium rahvastikuregistri andmete põhjal ning valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga (1. veebruar 2019). Aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.
 
Hiljemalt 20. päeval (11. veebruar 2019) enne valimispäeva saadab Siseministeerium valijale valijakaardi. Valija, kes 15. päeval enne valimispäeva (16. veebruaril 2019) ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega vallasekretäri poole
 
 

23. jaanuarist 2019 algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.

Oma valiku saab igaüks teha alates 21. veebruarist 2019, kui algab e-hääletamine ja eelhääletamine. Elektrooniliselt saab sobiva kandidaadi poolt hääletada ööpäevaringselt kuni 27. veebruarini 2019. Ajavahemikul 21.–24. veebruar 2019 toimub eelhääletamine maakonnakeskustes (kell 12:00 - 20:00) ning ajavahemikul 25.–27. veebruar 2019 (kell 12:00 - 20:00) kõigis valimisjaoskondades.
Valimiste päeval 3. veebruaril 2019 on jaoskonnad avatud ajavahemikul 9:00 - 20:00.
 
Jõhvi vallas on moodustatud hääletamise läbiviimiseks kolm valimisjaoskonda, mille piirid ning jaoskondade asukohad (ei ole muutunud eelmistest valimistest) Jõhvi Vallavalitsuse 8. jaanuari 2019 määrusega nr 10 "Valimisjaoskondade moodustamine":
Valijatel, kellel ei ole võimalik ise külastada valimisjaoskonda tervisliku seisundi, kõrge ea või muul põhjusel, mis takistavad valijat kodust lahkumast, kutsuda valimiskast koju. Abistavaks on  taotluse vorm (kodus hääletamiseks, asukohas hääletamiseks), mille võib saada ka vallavalitsusest kohapealt. Esitada võib ka vabas vormis avalduse, kus tuleb ära näidata koju kutsuja nimi, elukoht, isikukood ja sidevahendi(te) number (numbrid) ning vormistada vastav soov koos põhjendusega. Taotlusele tuleb märkida selle koostamise aeg ning allkirjastada esitaja poolt.Taotluse võib esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.
Telefonid jaoskonnakomisjonides nende tööajal (25., 26, ja 27. veebruaril 2019 kell 12:00 - 20:00 ning 3. märtsil 2019 alates kella 9:00st):
  • jaoskonnakomisjon nr 1 (Jõhvi Põhikoolis) 5411 0067
  • jaoskonnakomisjon nr 2 (Jõhvi Vallavalitsuses) 5411 0068
  • jaoskonnakomisjon nr 3 (Jõhvi Vene Põhikoolis) 5411 0069
Taotlus kodus hääletamiseks tuleb esitada hiljemalt 3. märtsil 2019 kell 14:00 ning asukohas hääletamiseks (valimisjaoskond nr 2) hiljemalt 27. veebruaril 2019 kell 14:00.
 
Vabariigi Valimiskomisjon registreeris XIV Riigikogu valimiseks esitatud isikud ning andis kandidaatidele registreerimisnumbrid 21. jaanuaril 2019 otsusega nr 69.
Ida-Viru maakond moodustab valimisringkonna nr 7, kus kandideerivad järgmised isikud (neile antud registreerimisnumbritega):
Eesti Vabaerakond
nr 170 JANE SNAITH
nr 171 SIRJE PALLO
nr 172 KARINA KÜPPAS
nr 173 ANDO KUURA
nr 174 MULJE KULLERKUP
nr 175 DENISS TIŠTŠENKO
nr 176 ASKO SIRP
nr 177 LIDIA RETTIJEVA
nr 178 INNA ROSE
Eesti Reformierakond
nr 295 EERIK-NIILES KROSS
nr 296 MARIS TOOMEL
nr 297 AIVAR SURVA
nr 298 SERGEI GORLATŠ
nr 299 MERIKE PERI
nr 300 ANDREA EICHE
nr 301 OLESJA OJAMÄE
nr 302 TOOMAS NÕMMISTE
nr 303 PRIIT PALMET
Erakond Eestimaa Rohelised
nr 420 TIMUR SAGITOV
nr 421 OLGA GUDKOVA
nr 422 ROMAN MUTONEN
nr 423 ELEONORA LOGINOVA
nr 424 ALEKSEI NEHOROŠKIN
nr 425 ANETTE-MARLEN OTT
nr 426 DARJA VORONTSOVA
nr 427 LEONID MIRONOV
nr 428 MÄRT PÕDER
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 545 KATRI RAIK
nr 546 EDUARD ODINETS
nr 547 MAKSIM ILJIN
nr 548 ANTON PRATKUNAS
nr 549 TATJANA OLESK
nr 550 SERGEI SOLOVJOV
nr 551 ANTS KUTTI
nr 552 PAVEL PROKOPENKO
nr 553 ETTI KAGAROV
Elurikkuse Erakond
nr 644 KAJA TOIKKA
nr 645 AGO SAMOSON
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
nr 743 KERSTI KRACHT
nr 744 RIHO BREIVEL
nr 745 ARVO ALLER
nr 746 KALEV PRITS
nr 747 EVELIN POOLAMETS
nr 748 ANDRES PIIBELEHT
nr 749 TIIT RAUD
nr 750 RINGO RIIVES
nr 751 MARI-LIIS LILLEMETS
Erakond Eesti 200
nr 868 AHTI PUUR
nr 869 JANA PAVLENKOVA
nr 870 NIKITA LUMIJÕE
nr 871 SVETLANA SKREBNEVA
nr 872 STANISLAV TITUŠKO
nr 873 DARJA BERESTOVA
nr 874 MIHHAIL DERBNEV
nr 875 VIKTOR GOLUBJATNIKOV
nr 876 JÜRI KÄOSAAR
Eesti Keskerakond
nr 993 YANA TOOM
nr 994 MIHHAIL STALNUHHIN
nr 995 VALERI KORB
nr 996 TARMO TAMMISTE
nr 997 DMITRI DMITRIJEV
nr 998 EEVI PAASMÄE
nr 999 MAKSIM VOLKOV
nr 1000 EVE EAST
nr 1001 MARTIN REPINSKI
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
nr 1055 VIKTOR MALÕGIN
Isamaa Erakond
nr 1129 SIIM VALMAR KIISLER
nr 1130 TIIT SALVAN
nr 1131 MARJA-LIISA VEISER
nr 1132 ANDRES NOORMÄGI
nr 1133 ARTUR PÕLD
nr 1134 VALENTINA GUROVA
nr 1135 AIVO TAMM
nr 1136 ARNO STRAUCH
nr 1137 JANEK RAIK
 
Täiendav infot riigi valimisteenistuse lehelt

Kes soovitud infot ei leia võib kontakteeruda Jõhvi vallas valimiste korraldajaga - vallasekretär Piia Lipp, tel 336 3746 või 525 3825, e-post piia-lipp@johvi.ee.

 

Riigikogu valimiste hääletustulemuste kindlakstegemine Jõhvi vallas häälte ülelugemise teel häältelugemiskomisjoni poolt toimub 4. märtsil 2019 algusega kell 10:00 Jõhvi Vallavalitsuse hoone suures saalis.

Toimetaja: PIIA LIPP