Gren Viru AS teatab, et kuni 8 tunnise elektrikatkestuse korral ei muutu kaugkütte tarbijate siseruumide temperatuur olulisel määral. 
Hoonesisese küttevee tsirkulatsiooni tagamiseks elektrikatkestuse korral on klientidel vajalik soetada varugeneraator või muu varutoite allikas, Gren Viru AS saab tagada soojusenergia tarnimise kuni soojasõlmeni.
Pikemaajalise elektrikatkestuse korral teavitame kliente täiendavatest meetmetest sotsiaalmeedia, e-posti, otsekõnede ning kodulehe kaudu.
 
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et elektrikatkestuse korral tagame klientidele nõuetekohase veevarustuse minimaalselt 8-tunniks. 
Pikemaajalise elektrikatkestuse korral palume klientidel suhtuda säästvalt vee tarbimisse!
Täiendavatest meetmetest teavitame elanikkonda aegsasti vastavalt võimalustele – kodulehel, FB-s, SMS-de teel ja/või info paberil.

Päästeametiga valmistati ette varjumiskohad Jõhvi linnas.

Avalikud varjumiskohad asuvad Jõhvis, Jaama 10 hoone keldris ning Jõhvis, Narva mnt 4b hoone keldris.

Avalikud varjumiskohad on tähistatud. Avalik varjumiskoht on mõeldud eelkõige inimestele, kes ohuhetkel viibivad linnatänaval. Kes ohuhetkel viibivad töökohal või kodus, peaksid paigale jääma ning leidma varjumiseks akendeta ruumi või keldri.

Jõhvi valla kriisikomisjoni moodustamine 13. märtsil 2020 nr 17.2-1/85

Kodanikukaitse on meetmete kompleks, mille abil korraldatakse riigi territooriumil asuvate inimeste kaitset ja neile abi andmist tehnogeensetest (ökoloogiliselt tehniliste vahenditega loodud ) protsessidest, loodusnähtustest või relvakonfliktidest tulenevates erakorralistes olukordades ning ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ettevalmistamist erakorralistes olukordades tegutsemiseks.

Eestis on üks hädaabinumber 112 kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks. Helistage hädaabinumbrile 112 kui kellegi elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi sellist on juhtumas.
 
Hädaabi numbril 112 helistades öelge rahulikult:
 • MIS JUHTUS - kirjeldage ohtu või õnnetust, mis sundis helistama;
 • KUS JUHTUS - öelge aadress või võimalikult täpne teejuhatus;
 • KAS KEEGI ON VIGA SAANUD - öelge, mitu inimest on viga saanud, kirjeldage nende seisundit.
 • OMA NIMI JA TELEFONINUMBER, MILLELT HELISTATE - vajadusel helistatakse lisainfo saamiseks tagasi (maja, korterinumbri, asukoha vms täpsustamiseks).
Vastakse küsimustele lühidalt ja täpselt ning ärge katkestage kõnet enne, kui olete selleks loa saanud.
 
Hädaabi numbrile 112 helistage kui:
 • vajate kiiret arstiabi
 • on tulekahju või selle kahtlus
 • toimus plahvatus või on selle oht
 • on tugev õhureostus
 • inimene on kuskile kinni jäänud
 • ohtlik metsloom on linnas
 • on pinnareostus
 • inimene on uppumas
 • toimus varing või on selle oht
 • on gaasiavarii või -leke
 • on veereostus
 • toimus liiklus- või muu kannatanutega õnnetus
 • kui oled kuriteo ohver või kuriteo või korrarikkumise tunnistaja
 
Vajalikke kontakte:
 
Politsei- ja Piirivalveamet, hädaabi 112, infotelefon 612 3000 tööpäevti 8.00 - 19.00 
Politse- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Jõhvi politseijaoskond asub aadressil Jõhvi linn, Rahu 38, postiindeks 41588, telefon 337 2316, e-post: ida@politsei.ee. 
Jõhvi linna teeninduspiirkonda teenindab piirkonnapolitseinik Karoliina Sild, telefonid 337 2328 või 5381 0182, e-post: karoliina.sild@politsei.ee. Vastuvõtt vallavalitsuse hoones (Kooli 2) neljapäeviti 9.00 - 10.00.
 
Keskkonnaamet, valvetelefon 1247 (ööpäevaringne), lisainfo: Avaleht | Keskkonnaamet
Keskkonnaameti Ida-Virumaa büroo asub aadressil Jõhvi linn, , Pargi 15, postiindeks 41537, telefon +372 6625999, teata rikkumisest e-postiga: 1247@1247.ee 
 

Tarbijakaitseamet, nõuandetelefon 620 1707, tööpäeviti kella 10.00 –15.00

Tarbijakaitseameti vastuvõtt Jõhvis aadressil Keskväljaku 1 (kabinet 120), e-post info@tarbijakaitseamet.ee. Vastuvõttude täpsed päevad tuleb selgitada Tarbijakaitseameti kodulehelt.

Tööinspektsioon, nõuandetelefon (töösuhete, töötervishoiu ja tööohutuse alaseks nõustamiseks) 640 6000, tööpäeviti 9.00 - 16.30 ja e-post: jurist@ti.ee.

Tööinspektsiooni Jõhvi kontor asub aadressil Jõhvi linn, Malmi 2b, postiindeks 41537. Samas asub ka töövaidluskomisjon, e-post johvi.tvk@ti.ee.

Kaitseliit

Kaitseliidu Alutaguse Malev asub aadressil Jõhvi linn, Jaama 37, postiindeks 41532, telefon 717 9599, e-post: alutaguse@kaitseliit.ee.

Justiitsministeerium korraldab tasuta õigusabi andmist kahe teenuseosutaja kaudu:

Eesti Õigusbüroo - täpsem info veebilehelt www.juristaitab.ee/et
Eesti Puuetega Inimeste Koda  - täpsem info veebilehelt www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine/